top of page

Landsbylegane Stord AS.

Fastlege kontor - Leirvik. 

Meet Dr. Dixon

Om Landsbylegane

Ved Landsbylegane Stord AS arbeider det 4 fastlegar som har avtale med Stord kommune. Kontoret har fastlegeansvaret for omlag 4500 innbyggjarar.

Kontoret er ein fullverdig allmenpraksis med 2 spesialistar i allmenmedisin og 2 allmenlegar under spesialisering i allmenmedisin.

Vi utfører utgreiing og behandling av sjukdomar, skadebehandling, småkirurgi, rutineundersøkingar som t.d celleprøvetaking samt tilvising til offentleg eller privat spesialisthelseteneste når det er naudsynt. 

Om nokon av våre listepasienter av ulike grunnar, ikkje kan møta på kontoret, kan legane koma i heimebesøk. Meld frå om det er trong for heimebesøk direkte eller på telefon til resepsjonen vår. 

Kvar lege har ledige timar reservert for henvendelsar som treng raskt tilsyn av lege.

NB! Ved kritisk sjukdom som krev hjelp med ein gong–  ring 113.

I tillegg til arbeid som fastlegar, har legane også anna offentleg helsearbeid. Difor er ikkje legane tilstades alle vekedagar. Du finn kva dagar legane er tilstades ved Landsbylegane ved å klikka på "Ansatte" øverst på sida.

Hensikten med denne heimesida er å gjera det lett og raskt for deg å koma i kontakt med oss. Her kan du gjere enkle bestillingar utan ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestilla time

  • Fornya reseptar på faste medisinar

  • Gje korte meldingar

Service

Tilbud hos oss

Konsultasjonar​

Influensavaksine

Prevensjon og

forebyggjande medisin

Petroleumlegar​

Heimebesøk​

Graviditetskontroll​

Blodprøvar

Influensavaksine
Temaside for informasjon, nyheter og oppdaterte råd om den årlige influensavaksinen.
Patient Info

Pasient informasjon:

 

Fra 01.07.19 vil HelseResonse teneste slutte å fungere - Vi vil ikkje akseptera sms'er eller resept fornying via denne tenesta.

Vi vil be om at alle pasientar som ønskjer å bruke elektronisk kommunikasjon tek i bruk HelseNorge sin app/nettside. Informasjon finn du på  www.helsenorge.no

Bestille/Avbestilla time, eller endra timeavtale

Send oss melding via HelseNorge. Du kan også ringe.

Ved avbestilling må dette skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finna stad, elles kan timen bli belasta.

 

Korleis tinga reseptar på faste medisinar?

På grunn av ventetid på telefon anbefaler vi at du bestiller fornying av resepter via HelseNorge. 

Kontakt med oss på nett

Kom i kontakt med fastlegen på nett

Contact us
Using a Touch Phone

Kontakt oss

Opningstider:

Måndag-torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Telefontider:
08.00 - 10.30
12.00 - 13.00

Post:
Landsbylegane Stord AS
Postboks 53
5401 Stord

Besøk :
Landsbylegane Stord AS
Stord Helsepark - 6etg.
Borggata 7,
5417 Stord

Telefon:    53 40 42 30

Faks:         53 40 42 33 

bottom of page