top of page

Prisliste

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. november 2020 – 30. juni 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon og e-konsultasjon  hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min

Sykebesøk på dagtid/kveld .

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

Kroner

160/280

10

223/357

52/38

58

69

59

57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Legeerklæring 

63

95

134

181

Etter kostnad

59

160/259

Etter kostnad

Etter kostnad

bottom of page